డౌన్‌లోడ్ చేయండి

 • pdf.gif
  స్టీవియోల్-గ్లైకోసైడ్-కమీషన్-రెగ్యులేషన్-EU-No-11312011.pdf
 • pdf.gif
  స్టెవియా రెబౌడియానా బెర్టోని JECFA 2017 నుండి స్టెవియోల్ గ్లైకోసైడ్స్
 • pdf.gif
  స్టెవియోసైడ్, స్టెవియోల్ గ్లైకోసైడ్, రెబాడియోసైడ్ A-ప్రమాణాలు_మరియు_స్పెసిఫికేషన్_నేచురల్_అడిటివ్_కొరియా నియంత్రణ
 • pdf.gif
  స్టీవియోల్ గ్లైకోసైడ్_ఆస్ట్రిలియా గురించిన చట్టాలు మరియు నిబంధనలు